Speisekarte
 
 
101. Schewidpolo ba Mahi
شفید بلوباماهی قزل آلا
- ۱۰۱
سمکة متوسطة الحجم مقلیة بالدهن الحر والزید وتقدم
مع الرزالبسمی المخلوط بالشبنت و بالزعفران
  17.90 €
102. Schewidpolo ba Lachs
شفید بلو با لاکس
- ۱۰۲
قطع من السمک الساطون (بدون العظم ) مقلیه بالدهن الحر والزید وتقدم
مع الرزالبسمی المخلوط بالشبنت و بالزعفران والخضروات
  17.90 €
103. Doradeh
- ۱۰۳
  18.90 €
104.
صالونه سمک ـ مرک سمک
- ۱۰۴
  17.90 €
105.
صالونه روبیان
- ۱۰۵
  29.90 €